Bearing Units

Contact Now

45 mm x 16 mm x 35 mm NKE PTUEY45 bearing units

2000 rpm 3600 rpm
Two Shields 110.000 mm

6,350 mm x 19,355 mm x 11,906 mm Timken S1PP73RTF bearing units

0.64 mm 15000 rpm
10000 rpm 40.0000 mm

55 mm x 150 mm x 66 mm ISO UCFL311 bearing units

15.000 mm 11400 N
15.9 mm One Shield

FYH UCFCX07E bearing units

120.000 mm 178000 N
1800 rpm 64.00 mm

SKF FYT 2.3/16 FM bearing units

150.000 mm 2100 rpm
865000 N 559000 N

INA RAKY1-7/16 bearing units

SAFS 026 KA 107 kN
111.125 mm 320.675 mm

KOYO UCF211-32E bearing units

1.50 mm 90.0000 mm
8000 rpm 28.00 mm

INA RCJ1-1/4-206 bearing units

0.7500 in 1.0000 in
4560 lbf 1.8750 in

KOYO UCFCX07E bearing units

130.0000 mm 4500 rpm
87100 N 2.00 mm

INA RCJTY40-N bearing units

31.6 kN 36.513 mm
EPR 7 57.785 mm

KOYO UCFL211E bearing units

110 mm 345 mm
400 N·m 2200 kN
1/18